Vyökokeet

Hapkidossa voi suorittaa seuraavia vyöarvoja

Vyökoevaatimukset

Vyökokeita järjestetään seuran omilla leireillä 2 kertaa vuodessa sekä valtakunnallisilla leireillä, joista lisätietoja www.hapkido.fi

Tullakseen hyväksytyksi vyökokeeseen tulee harrastajan täyttää tietyt vaatimukset. Luonnollisesti taitotason tulee olla sellainen, kuin kyseessä olevan vyökoe edellyttää. Lisäksi harrastajan tulee harjoitella tietty vähimmäisaika. Vähimmäisaika on eripituinen riippuen suoritettavasta vyöarvosta. Vähimmäisaika kasvaa, mitä korkeammalle mennään vyöarvoissa. Harrastajalla tulee olla myös riittävästi harjoituskertoja, ennen kuin voi pyrkiä vyökokeeseen.

Iän mukanaan tuomat rajoitteet eivät ole esteenä vyöarvon korottamiselle. Varttuneempi Hapkidon harrastaja voi osoittaa osaamisensa myös muuten kuin tekemällä tekniikat nuoren voimalla ja vauhdilla. Hänen on pystyttävä paikkaamaan näitä puutteita ymmärtämällä Hapkidon perussäännöt ja tekniikoiden toimivuuden periaatteita, sekä osattava myös opettaa näitä asioita.